Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Zaproszenie

W dniu 22.11.2023 r. (środa), 

w godzinach 14.00 - 16.00 

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokółce, przy ul. Osiedle Zielone 1b

odbędzie się spotkanie dotyczące zagadnienia

"MNRI Terapia Neurotaktylna dr Svetlany Masgutovej. Metoda pracy z dziećmi i dorosłymi”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów zainteresowanych tą tematyką.

 

Do zobaczenia

Możemy zwrócić się o pomoc do kompetentnych w tym zakresie placówek, ośrodków i organów.

W zakresie:

- Odpowiedzialności prawnej nieletnich, szeroko pojętej przemocy, w tym rówieśniczej i cyberprzemocy:

KPP Sokółka dyżurny policji - tel. 112 lub 47 7123 200, 47 7123212

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Sokółka – tel. 47 7123 251

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Sokółka - tel. 47 7123 202

Posterunek Policji w Janowie (gmina Janów i Korycin) - tel. 47 7123 540

Posterunek Policji w Kuźnicy - tel. 47 7123 510

Posterunek Policji w Krynkach (gmina Krynki i Szudziałowo) - tel. 47 7123 520

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, który pomoże skontaktować się z ww placówkami:

Marta Rudź, godzina dostępności: piątek 12.00-13.00

W zakresie:

- Mediacji rówieśniczych, jako sposobu na konflikty w szkole

Mgr Milena Kucharczyk stały mediator w sprawach rodzinnych i karnych dla nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku; tel. 694 098 762

Prowadzi szkolenia w zakresie mediacji w szkole, wdrożenia mediacji rówieśniczych w placówce oświatowej, organizacji Klubów Mediatorów Rówieśniczych oraz praktycznych aspektów mediacji rówieśniczych.

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, który udzieli bliższych informacji na ten temat:

Aleksandra Niemczynowicz, godzina dostępności: poniedziałek 15.00-16.00

W zakresie:

- Podłoża zachowań agresywnych, prób samobójczych, zaburzeń zachowania i emocji:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego w Sokółce (prowadzony przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach).

16-100 Sokółka, Ul. W. Broniewskiego 2, telefon: 508 280 237

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, z którym można porozmawiać na ww tematy:

Anna Sawicka, godzina dostępności: wtorek 11.30 – 12.30.

 W zakresie:

- Uporządkowania i uzupełnienia wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji wśród osób współpracujących z młodzieżą oraz udzielania wsparcia opiekunom/opiekunkom w przypadkach zachowań dyskryminacyjnych w placówkach edukacyjnych i wychowawczych:

Podlaska Sieć Różnorodności (skupia ok. 30 osób z 24 szkół i instytucji/organizacji z: Białegostoku, Supraśla, Łomży, Sokółki, Sobolewa, Łap, Białowieży, Hajnówki oraz Ełku).

9dwunastych – Energia Różnorodności

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, który pomoże nawiązać współpracę:

Małgorzata Gryszel, godzina dostępności: środa 11.00-12.00

W zakresie:

- Trudności w nauce, indywidualnego podejścia do ucznia posiadającego orzeczenie/opinię z poradni, dostosowania wymagań edukacyjnych, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, z którym można porozmawiać na ww tematy:

Elżbieta Joanna Panasewicz , godzina dostępności: wtorek 9.00-10.00

Zachęcamy również do skorzystania z materiałów opracowanych przez ORE:

https://www.ore.edu.pl/2023/03/procedury-interwencyjne-w-sytuacjach-trudnych-i-kryzysowych/

Publikacja pt. Bezpieczna-szkola.-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow-poradnik-men-wydanei-4-2020.pdf

Numery pomocowe:

 • 800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Telefon działa w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.Jest to bezpłatne połączenie z  telefonów stacjonarnych i komórkowych.

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 • 800 100 100 - telefon dla osób w sytuacjach  związanych z cyberprzemocą. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 i jest  bezpłatny. W tych samych godzinach działa chat na stronie.

www.helpline.org.pl

 • 800 100 100 to bezpłatna i anonimowapomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

https://800100100.pl/

 • 116 111 to bezpłatny i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w różnych sytuacjach życiowych.

https://116111.pl/

Dnia 22 marca 2023 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce odbyło się spotkanie logopedów poświęcone Elektrostymulacji metodą ENMOT jako formą wspierającą terapię logopedyczną.

            Metoda Elektro Neuro Mobilizacji Obszaru Twarzowego ENMOT polega na elektrycznej stymulacji nerwów Elektrostymulatorem Sports TENS 2. Prądy wykorzystywane w ENMOT (TENS) pobudzają nerwy do produkcji małego, powtarzalnego skurczu mięśni. Ta niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinieniem się, dystrofią mięśni, np. po udarach i wypadkach. Tę metodę można również wykorzystać u dzieci z wadami wymowy, które oddychają nieprawidłowym, ustnym torem, nie pionizują języka w czasie połykania i mówienia.

Terapia jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji, dzięki odpowiednio dobranym parametrom, wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami mowy. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie okolicy twarzy w celu usprawnienia tych funkcji. Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Zabieg jest bezbolesny i komfortowy, trwa około 10-15 minut. W zależności od stanu wrażliwości skórnej, pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się serię zabiegów 3 razy w tygodniu przez 8 tygodni, następnie przerwa i druga seria również 3 razy w tygodniu przez 8 tygodni. W zależności od poprawy stanu stymulowanej okolicy, zabieg można powtórzyć 3 raz.

                                                                                              Małgorzata Gryszel, logopeda

Zaproszenie

W dniu 22.03.2023 r. (środa), 

w godzinach 14.00 - 16.00 

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokółce, przy ul. Os. Zielone 1b

odbędzie się spotkanie dotyczące zagadnienia

"Elektro-Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego. ENMOT”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów zainteresowanych tą tematyką.

 

Do zobaczenia

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sokółce rozszerza swoją ofertę o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Proponujemy szereg specjalistycznych zajęć stymulujących rozwój dziecka, w szczególności:

- terapię SI

- terapię EEG Biofeedback

- trening słuchowy Neuroflow

- trening umiejętności społecznych

- terapię integracji bilateralnej

- zajęcia grupowe wg metody INPP

- terapię pedagogiczną

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia z logopedą

- zajęcia z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem

- zajęcia ze specjalistą w zakresie rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Specjaliści poradni ukończyli szereg szkoleń i kursów doskonalących w zakresie pracy z małym dzieckiem; systematycznie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i wprowadzanie nowych form i metod pracy.

Zapewniamy zajęcia w przestronnych gabinetach wyposażonych w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Dysponujemy salą do zajęć grupowych oraz nowoczesną salą do diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Poradnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Z zajęć mogą skorzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Zajęcia są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z poradnią:

Adres: ul. Os. Zielone 1b, 16-100 Sokółka

Tel. 85 711 32 91

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sokółce została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii oraz w sprzęt szkolny na łączną kwotę 96 083,00 zł. Środki finansowe pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

            Do gabinetów diagnostyczno- terapeutycznych mieszczących się w nowej siedzibie poradni zakupiliśmy meble (m.in. biurka, szafy, stoły, krzesła, fotele, sofy) na łączną kwotę 29 914,00 zł. Doposażyliśmy też poradnię w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 66 169,00 zł. Zakupiliśmy zestaw do EEG Biofeedback, testy pedagogiczne, narzędzie do diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu ADOS-2, pomoce terapeutyczne oraz komputery i urządzenia wielofunkcyjne.

            Dzięki pozyskanym środkom oferta poradni została rozszerzona o nowe metody i formy pracy, zaś gabinety diagnostyczno- terapeutyczne zyskały na swej funkcjonalności.

Anna Fidziukiewicz, dyrektor PPP w Sokółce

 

Informujemy, iż w czasie ferii nasza Poradnia pracuje stacjonarnie w stałych godzinach pracy :

pn., śr., pt. 7.30 - 16.00

wt., czw. 7.45 - 16.30

Zapraszamy zainteresowanych do korzystania z oferty poradni (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty) oraz form wsparcia w czasie ferii zimowych.

Wszystkie spotkania są umawiane indywidualnie oraz odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wszystkich: dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli potrzebujących wsparcia specjalisty (psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty SI) zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w godzinach pracy Poradni.

Tel. 85 711 32 91, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto codziennie w godzinach 9.00-10.00 specjaliści Poradni pełnią dyżury telefoniczne.

 

Anna Fidziukiewicz, dyrektor PPP w Sokółce

W związku z przeprowadzką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce do nowej siedziby placówka otrzymała środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Kwota w wysokości  96 083,00 zł została przeznaczona na doposażenie placówki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Planujemy doposażyć gabinety diagnostyczno- terapeutyczne w meble, komputery, drukarki, pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej (m.in. EEG Biofeedback, ADOS-2).

Anna Fidziukiewicz, dyrektor PPP w Sokółce

 

W dniach 27.07. - 07.08.2020 r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sokółce jest zamknięta w związku z przerwą urlopową zatwierdzoną przez organ prowadzący.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej (tel. 85 712 13 46).

 Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce

Drodzy Rodzice/Uczniowie

          Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce wznawia w szerszym zakresie swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych orzeczeń, opinii WWRD oraz opinii ważnych dla dalszej przyszłości edukacyjnej dzieci. Dbając o wspólne bezpieczeństwo zostały wprowadzone niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Przygotowano gabinety diagnostyczne, w których możliwe jest szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, na biurkach diagnostycznych ustawiono przesłony z plexi, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów.

    Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży będzie prowadzona z wykorzystaniem metod pracy zdalnej.

        W celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 85 711 32 91 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .  Pisma, wnioski,  zaświadczenia lekarskie, opinie i inne dokumenty można przysyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Os. Zielone 1b, 16-100 Sokółka, elektroniczną (skany dokumentów) oraz dostarczać do Poradni  poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do poczekalni.

       Umawianie dzieci na badanie do Poradni, wstępne postępowanie diagnostyczne (wywiad) i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. O kolejności diagnozy  decyduje zespół badający, który analizuje każde zgłoszenie pod kątem zasadności, pilności i konieczności oraz ustala procedurę dalszego postępowania.  W dniu poprzedzającym  badania wyznaczony pracownik Poradni kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem i przeprowadza Ankietę wstępnej kwalifikacji.  Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z przyjętymi Procedurami Diagnostycznymi, o których rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń jest informowany telefonicznie przed terminem diagnozy. Brak zgody na stosowanie się do ustalonych procedur  jest równoznaczny z brakiem zgody na badanie. Omówienie wyników badań będzie przeprowadzane drogą telefoniczną, a w szczególnych przypadkach- na terenie poradni, po wcześniejszym ustaleniu terminu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                            

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce

 

PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

w systemie diagnozy stacjonarnej w okresie epidemii COVID-19, obowiązujące

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA

 1. Przed wizytą w poradni należy wdrożyć podstawowe zasady higieny tj.: niepodawania ręki na powitanie, unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kasłania, niedotykania zabawek, przedmiotów znajdujących się w gabinetach diagnostycznych.
 2. Rodzic z dzieckiem ma obowiązek stawić się punktualnie na umówioną godzinę, aby ograniczyć do minimum kontakty z innymi.
 3. Na diagnozę dziecko przyprowadza jeden rodzic, bez osób towarzyszących (np. drugiego rodzica, rodzeństwa).
 4. Na terenie poradni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem:
  • dzieci do ukończenia 4. roku życia,
  • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 5. Podczas diagnozy dziecko przebywa w maseczce lub bez, w zależności od przebiegu procesu diagnostycznego.
 6. Dziecko przynosi własne przybory do pisania, kredki itp., jeśli są one niezbędne do przeprowadzenia diagnozy, o czym rodzic zostanie poinformowany przed wizytą.
 7. Dziecko nie przynosi do poradni swoich zabawek.
 8. Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w dniu poprzedzającym wizytę oraz przed diagnozą na terenie poradni).
 9. Przed wejściem do poczekalni poradni rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji. Jeśli wiek dziecka lub jego stan zdrowia nie pozwala na dezynfekcję rąk, rodzic  ma obowiązek dopilnować, aby dziecko umyło ręce z mydłem  po wejściu na teren poradni.
 10. Po wejściu do poczekalni rodzic czeka na przyjście pracownika poradni, wezwanego za pomocą dzwonka, wypełnia dokumentację (ankietę kwalifikacyjną, zgodę na badania, wniosek). Dziecku i rodzicowi mierzona jest temperatura (po pisemnym wyrażeniu zgody).W okresie stanu epidemii poradnia nie udostępnia rodzicom poczekalni. W indywidualnych przypadkach w czasie badania rodzic ma możliwość przebywania w miejscu wyznaczonym przez pracownika poradni lub opuszczenia poradni i powrotu na umówioną godzinę.
 11. W indywidualnych przypadkach rodzic może wejść z dzieckiem do gabinetu diagnostycznego; decyzję w tej sprawie podejmuje diagnosta.
 12. Na terenie poradni rodzic zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego (min. 2 m od pracowników poradni i innych klientów).